Žalmy 61:4

Studie

     

4 Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.