Žalmy 61

Studie

  

1 Přednímu z kantorů na neginot, Davidův.

2 Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.

3 Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.

4 Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.

5 Buduť bydliti v stánku tvém na věky, schráním se v skrýši křídel tvých. Sélah.

6 Ty jsi zajisté, Bože, vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého.

7 Ke dnům krále více dnů přidej, ať jsou léta jeho od národu do pronárodu,

8 Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho ostříhají. [ (Psalms 61:9) A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a sliby své plniti budu den po dni. ]

Scroll to see more.