Žalmy 56:7

Studie

     

7 Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou.