Žalmy 32:3

Studie

     

3 Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne.