Žalmy 20:1

Studie

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.