Žalmy 16:5

Studie

     

5 Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.