Žalmy 16:3

Studie

     

3 Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má.