Žalmy 129

Studie

   

1 Píseň stupňů. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, rciž nyní Izraeli,

2 Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, a však mne nepřemohli.

3 Po hřbetě mém orali oráči, a dlouhé proháněli brázdy své.

4 Ale Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných.

5 Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.

6 Budou jako tráva na střechách, kteráž prvé než odrostá, usychá.

7 Z níž nemůže hrsti své naplniti žnec, ani náručí svého ten, kterýž váže snopy.

8 Aniž řeknou tudy jdoucí: Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, aneb: Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.

Scroll to see more.