Žalmy 128

Studie

   

1 Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.

2 Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede.

3 Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého.

4 Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina.

5 Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého;

6 A viz syny synů svých, a pokoj nad Izraelem.

Scroll to see more.