Žalmy 124

Studie

   

1 Píseň stupňů, Davidova. Byť Hospodina s námi nebylo, rciž nyní, Izraeli,

2 Byť Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám:

3 Tehdáž by nás byli za živa sehltili v rozpálení hněvu svého proti nám;

4 Tehdáž by nás byly přikvačily vody, proud zachvátil by byl duši naši;

5 Tehdáž zachvátily by byly duši naši ty vody zduté.

6 Požehnaný Hospodin, kterýž nás nevydal v loupež zubům jejich.

7 Duše naše jako ptáče znikla osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.

8 Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.

Scroll to see more.