Žalmy 114

Studie

   

1 Když vycházel Izrael z Egypta, a rodina Jákobova z národu jazyka cizího,

2 Byl Juda posvěcením jeho, Izrael panováním jeho.

3 To když vidělo moře, uteklo, Jordán nazpět se obrátil.

4 Hory poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata.

5 Coť bylo, ó moře, že jsi utíkalo? Jordáne, že jsi nazpět se obrátil?

6 Ó hory, že jste poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata?

7 Pro přítomnost Panovníka třásla jsem se já země, pro přítomnost Boha Jákobova,

8 Kterýž obrací i tu skálu v jezero vod, a škřemen v studnici vod.

Scroll to see more.