Žalmy 1:5

Studie

     

5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.