Numeri 6

Studovat vnitřní smysl
← Numeri 5   Numeri 7 →         

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Muž neb žena, když se oddělí, činíce slib nazareův, aby se oddali Hospodinu,

3 Od vína i nápoje opojného zdrží se, octa vinného a octa z nápoje opojného nebude píti, ani co vytlačeného z hroznů, zelených hroznů ani suchých nebude jísti.

4 Po všecky dny nazarejství svého nebude jísti žádné věci pocházející z vinného kmene, od zrnka až do šupiny.

5 Po všecky dny slibu nazarejství svého břitva nevejde na hlavu jeho, dokavadž by se nevyplnili dnové, v nichž se oddělil Hospodinu. Svatý bude, a nechá růsti vlasů hlavy své.

6 Po všecky dny, v nichž se oddělí Hospodinu, k tělu mrtvému nevejde.

7 Nad otcem svým aneb nad matkou svou, nad bratrem svým aneb nad sestrou svou, kdyby zemřeli, nebude se poškvrňovati; nebo posvěcení Boha jeho jest na hlavě jeho.

8 Po všecky dny nazarejství svého svatý bude Hospodinu.

9 Umřel-li by pak kdo blízko něho náhlou smrtí, a poškvrnil-li by hlavy v nazarejství jeho, oholí hlavu svou v den očišťování svého; dne sedmého oholí ji.

10 A dne osmého přinese dvě hrdličky, aneb dvé holoubátek knězi, ke dveřím stánku úmluvy.

11 I bude kněz obětovati jedno za hřích,a druhé v zápalnou obět, a očistí jej od toho, čímž zhřešil nad mrtvým, a posvětí hlavy jeho v ten den.

12 A oddělí Hospodinu dny nazarejství svého, a přinese beránka ročního za provinění, a dnové první přijdou v nic; nebo poškvrněno jest nazarejství jeho.

13 Tento pak jest zákon nazareův: V ten den, když se vyplní čas nazarejství jeho, přijde ke dveřím stánku úmluvy.

14 A bude obětovati obět svou Hospodinu, beránka ročního bez poškvrny, jednoho v obět zápalnou, a ovci jednu roční bez poškvrny v obět za hřích, a skopce jednoho bez poškvrny v obět pokojnou,

15 A koš chlebů přesných, koláče z mouky bělné olejem zadělané, a pokruty nekvašené, olejem pomazané, s obětmi jejími suchými i mokrými.

16 Kteréžto věci obětovati bude kněz před Hospodinem, a učiní obět za hřích jeho, i zápalnou obět jeho.

17 Skopce také obětovati bude v obět pokojnou Hospodinu, spolu s košem chlebů přesných; tolikéž obětovati bude kněz i obět suchou i mokrou jeho.

18 Tedy oholí nazareus u dveří stánku úmluvy hlavu nazarejství svého, a vezma vlasy z hlavy nazarejství svého, vloží je na oheň, kterýž jest pod obětí pokojnou.

19 Potom vezme kněz plece vařené z skopce toho, a jeden koláč přesný z koše, a pokrutu nekvašenou jednu, a dá v ruce nazarejského, když by oholeno bylo nazarejství jeho.

20 I bude obraceti kněz ty věci sem i tam v obět obracení před Hospodinem; a ta věc svatá přináležeti bude knězi mimo hrudí obracení, i plece pozdvižení. A již potom nazareus bude moci víno píti.

21 Ten jest zákon nazarea, kterýž slib učinil, a jeho obět Hospodinu za oddělení jeho, kromě toho, což by více učiniti mohl. Vedlé slibu svého, kterýž učinil, tak učiní podlé zákona oddělení svého.

22 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

23 Mluv k Aronovi a synům jeho a rci: Takto budete požehnání dávati synům Izraelským, mluvíce k nim:

24 Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.

25 Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.

26 Obratiž Hospodin tvář svou k tobě,a dejž tobě pokoj.

27 I budou vzývati jméno mé nad syny Izraelskými, a já jim žehnati budu.

← Numeri 5   Numeri 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 6      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. The character of the celestial man is described, namely, that he is unwilling to investigate spiritual or celestial truths during his-regeneration, because he is distinguished from the man of the Spiritual Church, and cannot appropriate truths for the sake of being led into good; and in him ultimate truths are not separated from good, he is in good and truth conjoined, and he acts from good by truth, through the immediate perception of truth.

Verses 6-12. Concerning the regeneration of the celestial man, his purification from evil, his devotion to the Lord, the reconciliation of his external man with his internal, and the state of innocence he acquires.

Verses 13-21. Concerning the state of the celestial man made perfect by regeneration.

Verses 22-27. And, lastly, concerning the conjunction of the celestial with the spiritual heavens.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10044, 10137


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 222, 358, 870, 2009, 2177, 2187, 2342, ...

Apocalypse Revealed 47, 306, 417, 778, 939

O Pánu 9

O Písmu svatém 49

Nebe a peklo 287

True Christian Religion 223, 288, 506


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 186, 340, 365, 376, 412, 918

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 43:29

Exodus 29:27, 28

Leviticus 1:10, 3:6, 5:7, 7:12, 32, 34, 9:22, 10:9, 21:10, 12

Numeri 15:3, 7, 19:11, 14, 16, 23:20, 30:3

Soudců 13:4, 14, 16:17

Rút 2:4

1. Samuelova 1:27, 28

1. Paralipomenon 23:13

2. Paralipomenon 7:14, 30:27

Žalmy 4:7, 115:12, 119:135, 121:7

Izajáš 26:12

Danieli 9:17, 18, 19

Ámos 2:12

Lukáš 1:15

Jan 14:27, 16:33, 20:19

Skutky apoštolů 21:23, 24, 26

2. list Tesalonickým 3:16

3 John 1:15

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

žena
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

slib
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

nápoje
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

dny
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

Břitva
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

hlavy
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

mouky
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

bělné
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

vlasy
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

požehnání
Pán je dokonalá láska vyjádřená jako dokonalá moudrost. Stvořil nás, aby nás mohl milovat, mohl nám dávat lásku a moudrost, a mohl se tedy s...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Blessings from the Lord
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: Blessings from the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Rays of Blessings from the Lord
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Bless Thee
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Bless You and Keep You
Illustrated poster: "The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace" from Numbers 6:26.
Picture | Ages over 7

 The Lord Make His Face to Shine upon You
Try one of three variations of a project based on this beautiful passage from the Word: "The Lord bless you and keep you; the Lord make His face to shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace" (Numbers 6: 24-26). 
Activity | Ages 4 - 10


Přeložit: