Numeri 33

Studovat vnitřní smysl
← Numeri 32   Numeri 34 →         

1 Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona.

2 Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž táhli.

3 Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských,

4 Kdyžto Egyptští pochovávali všecky prvorozené, kteréž zbil Hospodin mezi nimi, a při bozích jejich vykonal Hospodin soudy své.

5 Hnuvše se tedy synové Izraelští z Ramesses, položili se v Sochot.

6 Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště.

7 A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem.

8 A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah.

9 Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu.

10 A hnuvše se z Elim, položili se u moře Rudého.

11 Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin.

12 A když se hnuli z pouště Sin, položili se v Dafka.

13 A hnuvše se z Dafka, položili se v Halus.

14 Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití.

15 A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai.

16 Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve.

17 A když se hnuli z Kibrot Hattáve, položili se v Hazerot.

18 Hnuvše se pak z Hazerot, položili se v Retma.

19 A z Retma hnuvše se, položili se v Remmon Fáres.

20 Potom hnuvše se z Remmon Fáres, položili se v Lebna.

21 A hnuvše se z Lebna, položili se v Ressa.

22 A hnuvše se z Ressa, položili se v Cehelot.

23 Z Cehelot pak hnuvše se, položili se na hoře Sefer.

24 A když se hnuli s hory Sefer, položili se v Arad.

25 A hnuvše se z Arad, položili se v Machelot.

26 Potom hnuvše se z Machelot, položili se v Tahat.

27 A hnuvše se z Tahat, položili se v Tár.

28 A když se hnuli z Tár, položili se v Metka.

29 A hnuvše se z Metka, položili se v Esmona.

30 Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot.

31 A když se hnuli z Moserot, položili se v Benejakan.

32 A hnuvše se z Benejakan, položili se v Chor Gidgad.

33 A hnuvše se z Chor Gidgad, položili se v Jotbata.

34 Když se pak hnuli z Jotbata, položili se v Habrona.

35 A z Habrona hnuvše se, položili se v Aziongaber.

36 A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes.

37 A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské.

38 Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého.

39 A byl Aron ve stu ve dvadcíti a třech letech, když umřel na hoře Hor.

40 Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští.

41 Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona.

42 A hnuvše se z Salmona, položili se v Funon.

43 Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot.

44 A když se hnuli z Obot, rozbili stany při pahrbcích hor Abarim, na pomezí Moábském.

45 Potom hnuvše se od těch pahrbků, položili se v Dibongad.

46 Z Dibongad hnuvše se, položili se v Helmondeblataim.

47 A když se hnuli z Helmondeblataim, položili se na horách Abarim proti Nébo.

48 Odšedše pak z hor Abarim, položili se na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu.

49 A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských.

50 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu naproti Jerichu, řka:

51 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když přejdete Jordán, a vejdete do země Kananejské,

52 Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte.

53 A když vyženete obyvatele země, bydliti budete v ní; nebo vám jsem dal tu zemi, abyste jí dědičně vládli.

54 Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete.

55 Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete.

56 A na to přijde, abych to, což jsem jim umínil učiniti, vám učinil.

← Numeri 32   Numeri 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:7, 47:11

Exodus 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

Numeri 3:13, 10:12, 11:34, 35

Numbers 12:16

Numeri 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

Deuteronomium 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Jozue 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 Královská 9:26, 11:7

Izajáš 19:1

Jeremiáše 48:22

Ezechiel 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

patnáctý
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

fáze
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

sochot
'Succoth,' as in Genesis 33:17, and Psalms 60:6-7 and 108:7-8, signifies the quality of the holy state of truth from good, because 'Succoth' signifies tents,...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

cesty
'To journey' signifies the institutes and order of life.

Marah
'Marah' denotes the quality and quantity of temptation, and also what is bitter.

elim
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

pití
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

hory
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

kádes
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Jordánu
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Jordán
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...


Přeložit: