Numeri 28

Studovat vnitřní smysl

← Numeri 27   Numeri 29 →         

1 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Přikaž synům Izraelským a rci jim: Obětí mých, chleba mého, v obětech mých ohnivých u vůni spokojující mne, nezanedbávejte mi přinášeti v čas k tomu vyměřený.

3 Díš tedy jim: Tato jest obět ohnivá, kterouž obětovati budete Hospodinu: Beránky roční bez poškvrny dva, každého dne v obět zápalnou ustavičně.

4 Beránka jednoho obětovati budeš ráno, a beránka druhého obětovati budeš k večerou.

5 Desátý také díl míry efi mouky bělné, v obět suchou, zadělané olejem nejčistším, čtvrtou částkou míry hin.

6 Ta jest obět zápalná ustavičná, kteráž obětována jest na hoře Sinai u vůni příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.

7 A obět mokrá její, čtvrtý díl míry hin na každého beránka; v svatyni obětuj obět mokrou silného nápoje Hospodinu.

8 Beránka pak druhého obětovati budeš k večerou, tak jako obět suchou jitřní, a jako obět mokrou její obětovati budeš v obět ohnivou, u vůni spokojující Hospodina.

9 Dne také sobotního dva beránky roční bez poškvrny, a dvě desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou s obětí její mokrou.

10 Ta bude obět zápalná sobotní každého dne sobotního, mimo zápalnou obět ustavičnou a mokrou obět její.

11 Také na nov měsíců vašich obětovati budete obět zápalnou Hospodinu, volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních bez poškvrny sedm;

12 A tři desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou při každém volku, a dvě desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou při každém skopci;

13 A jednu desetinu mouky bělné olejem zadělané v obět suchou při každém beránku, k oběti zápalné u vůni příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.

14 Tyto pak oběti mokré jejich z vína: Půl míry hin bude při každém volku, a třetí částka hin při skopci, a čtvrtá částka hin při každém beránku. Ta jest obět zápalná k nov měsíci, každého měsíce přes celý rok.

15 Kozla také jednoho v obět za hřích, mimo obět ustavičnou, obětovati budete Hospodinu s mokrou obětí jeho.

16 Měsíce pak prvního, čtrnáctý den téhož Měsíce velikanoc bude Hospodinu,

17 A v patnáctý den téhož měsíce slavnost; za sedm dní chleby nekvašené jísti budete.

18 Prvního dne shromáždění svaté bude, žádného díla robotného nebudete dělati v něm.

19 Obětovati pak budete obět ohnivou v zápal Hospodinu, volky mladé dva, skopce jednoho, a sedm beránků ročních; bez poškvrny budou.

20 A suchou obět při nich, totiž mouku bělnou, olejem zadělanou, tři desetiny při každém volku, a dvě desetiny při každém skopci obětovati budete.

21 A jednu desetinu obětovati budeš při každém beránku z těch sedmi beránků,

22 A kozla v obět za hřích jednoho k očištění vás.

23 Mimo obět zápalnou jitřní, kteráž jest obět ustavičná, obětovati budete to.

24 Tak obětovati budete každého dne za těch sedm dní pokrm oběti ohnivé, u vůni spokojující Hospodina, mimo zápalnou obět ustavičnou, a obět mokrou její.

25 Sedmého pak dne shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati.

26 V den také prvotin, když obětovati budete novou obět suchou Hospodinu, vyplníc téhodny vaše, shromáždění svaté míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati.

27 A obětovati budete obět zápalnou, u vůni spokojující Hospodina, volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních sedm,

28 A obět suchou jejich, mouky bělné olejem zadělané tři desetiny při každém volku, dvě desetiny při každém skopci,

29 Jednu desetinu při každém beránku z těch sedmi beránků,

30 Kozla jednoho k očištění vašemu.

31 To mimo obět zápalnou ustavičnou, a obět suchou její obětovati budete; bez poškvrny ať jsou s obětmi svými mokrými.

← Numeri 27   Numeri 29 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 28      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. Revelation and thence perception concerning the worship of the Lord generally through the reception of innocence from Him in every state of brightness and in every state of obscurity throughout the course of regeneration.

Verses 9-10. Concerning this worship from a state of love and charity, in addition to the general state.

Verses 11-15. Also concerning worship from a state of faith conjoined with charity which is in greater fullness, and is yet implied and involved in the general state.

Verses 16-25. The first general state of the regeneration of man and worship therein is described, it being also involved in the most general state, and having reference to his deliverance from evil by the work of redemption through the assumption of the Human by the Lord.

Verses 26-31. Concerning the second general state of the regeneration of man, which is that of the implantation of truth in good, and his worship of the Lord in that state, which is also involved in the most general state.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 922, 8680, 10132

Apocalypse Revealed 778


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 925, 1071, 2165, 2177, 2276, 2280, 2342, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 316, 468, 623

Nebe a peklo 287

True Christian Religion 707

Nebeské město 221


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 314, 324, 365, 376, 504, 817, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 12:6, 11, 15, 16, 23:16, 29:38

Leviticus 1:3, 9, 13, 17, 2:1, 3:11, 16:15, 16, 21:6, 8, 23:7, 8, 15, 16, 27:34

Numeri 7:13, 15:4, 5, 6, 28:15, 30, 29:5, 16, 39

Deuteronomium 16:2, 9, 10

2. Královská 4:23

1. Paralipomenon 23:31

2. Paralipomenon 2:3, 23:18, 31:3, 35:12

Ezdráš 3:2, 5

Nehejháš 10:34

Žalmy 81:4

Izajáš 1:13

Ezechiel 45:17, 23, 46:4, 6

Danieli 8:11

Jóel 1:13

Ámos 4:4

Matouš 12:5, 26:17

Lukáš 22:15

Jan 2:13, 6:4, 13:1

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

u
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

vůni
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spokojující
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

mouky
Fine flour, as in Ezekiel 16:19, signifies the spiritual principle of charity.

bělné
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

Čtvrtý
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

čtrnáctý
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

patnáctý
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.


Přeložit: