Numeri 17

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Mluv k synům Izraelským, a vezmi od nich po jednom prutu z každého domu otců, totiž ode všech knížat jejich, vedlé domů otců jich dvanácte prutů, a jednoho každého jméno napíšeš na prutu jeho.

3 Jméno pak Aronovo napíšeš na prutu Léví; nebo jeden každý prut bude místo jednoho předního z domu otců jejich.

4 I necháš jich v stánku úmluvy před svědectvím, kdež přicházím k vám.

5 I stane se, že kohož vyvolím, toho prut zkvetne; a tak spokojím a svedu s sebe reptání synů Izraelských, kterýmž repcí na vás.

6 Ty věci když mluvil Mojžíš k synům Izraelským, dali jemu všecka jejich knížata pruty své, jedno každé kníže prut z domu otce svého, totiž prutů dvanácte, prut pak Aronův byl též mezi pruty jejich.

7 I zanechal Mojžíš prutů před Hospodinem v stánku svědectví.

8 Nazejtří pak přišel Mojžíš do stánku svědectví, a aj, vyrostl prut Aronův z domu Léví, a vypustiv z sebe pupence, zkvetl a vydal mandly zralé.

9 I vynesl Mojžíš všecky ty pruty od tváři Hospodinovy ke všechněm synům Izraelským; a uzřevše je, vzali jeden každý prut svůj.

10 Řekl pak Hospodin Mojžíšovi: Dones zase prut Aronův před svědectví, aby chován byl na znamení proti buřičům zpurným, a tak přítrž učiníš reptání jejich na mne, aby nezemřeli.

11 I učinil tak Mojžíš; jakž byl přikázal jemu Hospodin, tak učinil.

12 Tedy mluvili synové Izraelští k Mojžíšovi, řkouce: Hle, již mřeme, mizíme a všickni my hyneme.

13 Kdožkoli blízko přistoupá k příbytku Hospodinovu, umírá. Všickni-liž smrtí zhyneme?

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 17      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-6. Revelation is made, that the power of truth is manifested according to the good from which it proceeds; that the quality of celestial love is manifested in celestial truth, and that of spiritual love in spiritual truth; that all truths are derived from Divine Good; that truth conjoined with good is powerful in good works; and that he who is in this state is no longer in temptation.

Verses 7-9. Again: all truths are acknowledged to be from the Lord through the celestial heavens; and hence when man enters into interior states through the reception of good, his truths are conjoined with good, and particularly is celestial good conjoined with its truth, thereby producing the fructification of good and truth, in successive degrees, in all the heavens; and hence it is made manifest that every one has truths in their power, according to his good from the Lord.

Verses 10-13. And revelation is therefore made that celestial truth from celestial good is inmost truth, in which is all power to govern lower truths; and the spiritual man thence confesses that, from himself he is without good and without truth; and that he who, from himself, presumes to approach the Lord in worship, must inevitably suffer spiritual death.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3858, 4197, 5622, 9475

Apocalypse Revealed 357, 485, 490, 555, 585, 669

True Christian Religion 323


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 392, 431, 444, 727, 799

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Exodus 30:26

Leviticus 16:15, 16

Numeri 1:51, 7:1, 9:15, 11:33, 14:2, 5, 9, 10, 16:21, 25:8, 13, 26:10

Jozue 4:7

2. Samuelova 24:25

2. Paralipomenon 19:10, 26:16

Ezdráš 2:62

Jeremiáše 42:20

1. list Korintským 10:10

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

domů
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

reptání
'To murmur' denotes complaint and pain from the bitterness of temptation.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

pruty
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Aaron's Rod
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Aaron’s Rod Blossoms
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebellions Against Moses and Aaron
Activity | Ages 7 - 14


Přeložit: