Nahum 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Táhneť zhoubce na tebe, ostříhejž pevnosti, vyhlídej na cestu, posilň bedr, dobře se silou opatř.

2 Neboť jest odjal Hospodin pýchu Jákobovu jako pýchu Izraelovu, proto že vyprázdnili je zhoubcové, a réví jejich pokazili.

3 Pavéza udatných jeho červená, bojovníci červcem odění, vozové jako pochodně hořící jiskřiti budou v den mustruňku jeho, a jedle hrozně třásti se budou.

4 Po ulicích jezditi budou vozové, a hrčeti po ryncích; na pohledění budou jako pochodně, a jako blesk pronikati budou.

5 Sšikuje nejznamenitější své, klesnou v šiku svém, pospíší ke zdem jeho, a skryše připravována bude.

6 Brány při řekách se otevrou, chrám se rozplyne.

7 A Hutsab zajata jsuc, zavedena bude, a děvečky její poberou se, lkajíce jako holubice, a tepouce prsy své.

8 A ačkoli jako rybník vod bylo Ninive od začátku svého, však již sami utíkají. Stůjte, stůjte a však žádný se neohlédne.

9 Rozchvátejtež stříbro, rozchvácejte zlato a nesčíslná zboží, a cožkoli nejvzácnějšího na všelikých klénotích drahých.

10 Prázdné a vyprázdněné, nýbrž docela zpuštěné bude, a srdce se rozplyne, a tlučení kolen vespolek i bolest na všech bedrách bude, a tváře všech zčernají jako hrnec.

11 Kdež jest peleš lvů a to pastviště lvíčat, kamž chodíval lev, lev i lvíče, a nebylo žádného, kdo by přestrašil.

12 Lev, kterýž hojně lovíval mladým svým, a dávíval lvicím svým, kterýž naplňoval loupeží jeskyně své, a peleše své tím, což nahonil?

13 Aj, já proti tobě, praví Hospodin zástupů, a popálím na prach vozy tvé, a lvíčata tvá sžíře meč; i vypléním z země loupež tvou, a nebude slyšán více hlas poslů tvých.


Exploring the Meaning of Nahum 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Nahum 2, Nahum is prophesying a spiritual renewal -- the formation of a new church.

A 'church', in New Christian terminology, isn't a building for religious services, or a formal organization -- it's really better thought of as a state of belief, or the religious culture, of a group of people.

In the "church" in Nahum's day, in Judea, the religious culture had gotten hollowed out. People still followed the external rituals of worship, but many had lost sight of the internals -- they might avoid certain foods, or make prescribed sacrifices, but then not do the work of applying themselves to loving the Lord and the neighbor.

In Nahum 2:1-3, there's a prophecy of the Lord’s advent, and the development of a new church from Him, that he will protect. A mountain, here, means the Lord’s Divine Love. Feet mean the most external things, as is reflected in the Lord's taking on an earthly body in His advent.

In Nahum 2:3-6, it's talking about people who destroy the truths of the church in themselves and try to destroy them in others, to push away the Lord's protection.

In Nahum 2:7-10.... false ideas about life will prevail with people who destroy truths. All things that could be part of the church in them will ultimately be taken away.

In Nahum 2:11-13, it's saying that once all things of the church are taken away from a person, that person can no longer harm the church itself.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Nahum 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Nahum 2, Nahum is prophesying a spiritual renewal -- the formation of a new church.

A 'church', in New Christian terminology, isn't a building for religious services, or a formal organization -- it's really better thought of as a state of belief, or the religious culture, of a group of people.

In the "church" in Nahum's day, in Judea, the religious culture had gotten hollowed out. People still followed the external rituals of worship, but many had lost sight of the internals -- they might avoid certain foods, or make prescribed sacrifices, but then not do the work of applying themselves to loving the Lord and the neighbor.

In Nahum 2:1-3, there's a prophecy of the Lord’s advent, and the development of a new church from Him, that he will protect. A mountain, here, means the Lord’s Divine Love. Feet mean the most external things, as is reflected in the Lord's taking on an earthly body in His advent.

In Nahum 2:3-6, it's talking about people who destroy the truths of the church in themselves and try to destroy them in others, to push away the Lord's protection.

In Nahum 2:7-10.... false ideas about life will prevail with people who destroy truths. All things that could be part of the church in them will ultimately be taken away.

In Nahum 2:11-13, it's saying that once all things of the church are taken away from a person, that person can no longer harm the church itself.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 223


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2336, 3021, 3300, 6367

Apocalypse Revealed 241, 305, 436, 501


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 278, 364, 494, 539, 652

Scriptural Confirmations 9, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Žalmy 50:14, 65:2, 80:13

Přísloví 31:21

Izajáš 13:7, 29:7, 8, 38:14, 52:7, 59:11

Jeremiáše 46:5

Jóel 2:6

Nahum 3:1, 2, 13, 14, 17

Abakuk 1:8

Římanům 10:15

Významy biblických slov

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

hořící
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

jedle
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Blesk
'Lightning' is the radiance and brilliance of God's truth.

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

chrám
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

holubice
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

stříbro
'Money' relates to truth.

zlato
'Money' relates to truth.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

kolen
A knee,' as in Genesis 30:5, signifies conjugial love. The king,' as in Isaiah 66:12, signifies celestial love. A knee,' as in Ezekiel 7:17, signifies...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

lev
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Chariots in the Word Crossword Puzzle
Complete a crossword on chariots in the Word by looking up references to stories in the Old ad New Testaments.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: