Nahum 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského.

2 Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti nepřátelům svým.

3 Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři jest cesta Hospodinova, a oblak jest prach noh jeho.

4 Když domlouvá moři, vysušuje je, i všecky řeky vysušuje; chřadne Bázan i Karmel, i květ Libánský chřadne.

5 Hory se třesou před ním, a pahrbkové se rozplývají, země pak hoří před tváří jeho, i okršlek zemský a všickni, kteříž přebývají na něm.

6 Před rozhněváním jeho kdo ostojí? A kdo se postaví proti prchlivosti hněvu jeho? Prchlivost jeho vylévá se jako oheň, a skály vyvracejí se Před ním.

7 Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v něho doufají.

8 Protož povodní prudkou konec učiní místu jeho, a nepřátely Boží stihati budou temnosti.

9 Co myslíte proti Hospodinu? Onť konec učiní, nezdvihne druhé rány.

10 Nebo rovně jako trní spleteni jsouce, a jako vínem opojeni, jako strniště suché docela sehlceni budou.

11 Z tebeť vyšel ten, kterýž myslí proti Hospodinu zlé, rádce nešlechetný.

12 Takto dí Hospodin: Byť se byli pokojně měli, byliť by tak v rozšíření zůstali aneb by toliko přemrštěni byli; i bylo by to pominulo, a netrápil bych jich více, tak jako jsem trápil.

13 Nyní pak polámi jho jeho, aby neleželo na tobě, a to, čímž jsi svázán, roztrhám.

14 Nebo přikázaní vydal proti tobě Hospodin, nebudeť rozsíváno ze jména tvého více; z domu Boha tvého vyhladím rytinu i slitinu, a když zlehčen budeš, způsobímť hrob.

15 Aj hle na horách těchto nohy potěšené věci zvěstujícího, ohlašujícího pokoj. Slaviž, o Judo, slavnosti své, plň sliby své. Neboť nepokusí se více ani mimo tebe choditi nešlechetný, docelať jest vyhlazen.Exploring the Meaning of Nahum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Nahum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 222


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2162, 2606, 6435, 7093, 9406, 9553, 10325

Apocalypse Revealed 331, 336, 343, 350, 409, 478, 551

O Písmu svatém 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 69, 400, 405, 411, 414, 419, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 10:11

Exodus 15:7, 34:6, 7, 14

Leviticus 26:13

Numeri 25:11

Deuteronomium 4:24, 7:10, 32:35

Soudců 5:5

1. Samuelova 2:9

1 Královská 19:11

2. Královská 36

2. Paralipomenon 13:18

Jób 9:4, 5, 26:11, 38:1

Žalmy 1:6, 9:10, 18:8, 16, 46:2, 76:8, 94:1, 100:5, 104:32, 106:9

Izajáš 10:5, 13:13, 28:18, 33:9, 14, 37:36, 47:14, 50:2, 10

Jeremiáše 4:24, 10:10, 28:8, 50:15

Pláč Jeremjášův 2:3, 4

Ezechiel 38:20

Danieli 5:27

Ámos 9:5

Nahum 3:11

Sofonjáš 2:13

2. list Timoteovi 19

Zjevení Janovo 6:17

Významy biblických slov

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hněv
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

řeky
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

květ
The budding and fructification of a tree represent the rebirth of man. The growing green from the leaves represents the first state, the blossoming the...

hory
'Hills' signify the good of charity.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

skály
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

nepřátely
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

hrob
A grave, as in Psalm 88:5, signifies hell. ‘To come forth out of the grave,’ as in John 5:29, signifies to come forth out of...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Nahum 1:2-3 >> 14:28
, 14:28

Přeložit: