Matouš 20:27

Study

                 |

27 A kdož by koli mezi vámi chtěl býti první, budiž váš služebník;