Matouš 20:24

Study

                 |

24 A uslyšavše to deset učedlníků Páně, rozhněvali se na ty dva bratry.