Malachiáš 3:6

Studie

       

6 Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.