Leviticus 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 Stalo se pak dne osmého, povolal Mojžíš Arona a synů jeho i starších Izraelských.

2 I řekl Aronovi: Vezmi sobě tele k oběti za hřích, a skopce k oběti zápalné, obé bez poškvrny, a obětuj před Hospodinem.

3 K synům pak Izraelským mluviti budeš, řka: Vezměte kozla k oběti za hřích, a tele a beránka, roční, bez vady, k oběti zápalné,

4 Vola také a skopce k oběti pokojné, abyste obětovali před Hospodinem, a obět suchou zadělanou olejem; nebo dnes se vám ukáže Hospodin.

5 Tedy vzali ty věci, kteréž přikázal Mojžíš před stánkem úmluvy, a přistoupivši všecko shromáždění, stáli před Hospodinem.

6 I řekl Mojžíš: Toto jest ta věc, kterouž přikázal Hospodin. Vykonejtež ji, a ukáže se vám sláva Hospodinova.

7 Aronovi pak řekl Mojžíš: Přistup k oltáři a obětuj obět za hřích svůj, a obět zápalnou svou k vykonání očištění za sebe i za lid tento; obětuj také obět lidu všeho, a učiň očištění za ně, jakož přikázal Hospodin.

8 Přistoupiv tedy Aron k oltáři, zabil tele své k oběti za hřích.

9 I dali mu synové Aronovi krev. Kterýžto omočiv prst svůj ve krvi, pomazal rohů oltáře, ostatek pak krve vylil k spodku oltáře.

10 Ale tuk a ledvinky, i branici s jater té oběti za hřích pálil na oltáři, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

11 Maso pak s kůží spálil vně za stany.

12 Zabil také obět zápalnou. I podali mu synové Aronovi krve, kterouž pokropil po vrchu oltáře vůkol.

13 Podali jemu také i oběti zápalné s kusy jejími i hlavy její, a pálil ji na oltáři.

14 A vymyv střeva i nohy její, pálil je s obětí zápalnou na oltáři.

15 Obětoval také obět všeho lidu. A vzav kozla oběti za hřích, kterýž byl všeho lidu, zabil jej a obětoval ho za hřích jako i prvního.

16 Obětoval též obět zápalnou a učinil ji vedlé obyčeje.

17 Tolikéž i obět suchou obětoval, a vzav plnou hrst z ní, pálil to na oltáři, mimo obět zápalnou jitřní.

18 Zabil ještě i vola a skopce k oběti pokojné, kteráž byla za lid. I podali mu synové Aronovi krve, kterouž pokropil oltáře po vrchu vůkol.

19 Dali jemu také tuk z vola a z skopce ocas, a tuk přikrývající střeva i ledvinky a branici s jater.

20 A položili včecken tuk na hrudí; i pálil ten tuk na oltáři.

21 Hrudí pak a plece pravé obracel sem i tam Aron v obět obracení před Hospodinem, jakož byl přikázal Mojžíšovi.

22 Potom Aron pozdvihna rukou svých k lidu, dal jim požehnání, a sstoupil od obětování oběti za hřích a oběti zápalné i oběti pokojné.

23 Tedy všel Mojžíš s Aronem do stánku úmluvy; a když vycházeli z něho, požehnání dávali lidu. I ukázala se sláva Hospodinova všemu lidu.

24 Nebo sstoupil oheň od tváři Hospodina, a spálil na oltáři obět zápalnou i všecken tuk. Což když uzřel veškeren lid, zkřikli a padli na tváři své.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 9      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. Instruction to him who is in the new state of good that he should be prepared to worship the Lord from various affections, natural, spiritual and celestial, in order that the Divine may be manifested in the Human

Verses 5-6. Obedience for this purpose as to the understanding and as to the will with further perception, as to action

Verses 7-21. Worship accordingly in due order and sequence

Verses 22-24. The effect, namely, closer conjunction with the Lord; full reciprocal conjunction on the part of man; the manifestation of the Divine Love in all fullness even to ultimates, and consequently full revelation, producing a state of profound humility.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 934, 2830, 7430, 7839, 8427, 9391, 9506, ...

Apocalypse Revealed 242, 368, 438, 468, 559, 599, 629


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 316, 504, 559, 817

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Exodus 16:10, 29:38, 43, 39:43

Leviticus 1:3, 10, 2:1, 3:1, 3, 4:3, 7, 18, 25, 30, 7:30, 9:4, 6, 23, 10:2, 16, 16:3, 5, 6, 11, 24

Numeri 6:23, 23:21

Deuteronomium 10:8, 21:5

Soudců 6:21, 13:20

1 Královská 18:38

1. Paralipomenon 16:40, 21:26, 23:13

2. Paralipomenon 2:3, 7:1, 3, 29:24

Ezechiel 43:27

Lukáš 1:21

Židům 5:3, 7:7, 27

Významy biblických slov

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

tele
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

prst
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

branici
'The liver,' as in Exodus 29:13, signifies interior purification, and 'the caul above the liver,' the inferior good of the external or natural self.

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

maso
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

hlavy
Hlava je naše část, která je nejvyšší, což v reprezentativním smyslu znamená, že je to, co je nejblíže Pánu. Z tohoto důvodu hlava představuje to,...

nohy
'Legs' signify the exteriors of the natural man.

požehnání
Pán je dokonalá láska vyjádřená jako dokonalá moudrost. Stvořil nás, aby nás mohl milovat, mohl nám dávat lásku a moudrost, a mohl se tedy s...

oheň
Oheň v duchovním smyslu může v závislosti na kontextu znamenat lásku i nenávist, stejně jako může být přirozený oheň uklidňující pro udržení tepla nebo strašidelný...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...


Přeložit: