Leviticus 3

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Leviticus 2   Leviticus 4 →

1 Jestliže pak obět pokojná bude obět jeho, když by z skotů obětoval, buď vola neb krávu, bez vady bude obětovati je před tváří Hospodinovou.

2 Tedy položí ruku svou na hlavu oběti své, i zabije ji u dveří stánku úmluvy; a kropiti budou kněží synové Aronovi krví na oltář vůkol.

3 Potom obětovati bude z oběti pokojné ohnivou obět Hospodinu, tuk střeva kryjící, i všeliký tuk, kterýž jest na nich,

4 Též obě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, tolikéž i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.

5 I páliti to budou synové Aronovi na oltáři spolu s obětí zápalnou, kteráž bude na dříví vloženém na oheň; obět zajisté ohnivá jest, vůně spokojující Hospodina.

6 Jestliže pak z drobného dobytka bude obět jeho v obět pokojnou Hospodinu, samce aneb samici, bez poškvrny obětovati bude ji.

7 Jestliže by obětoval beránka, obět svou, tedy obětovati jej bude před tváří Hospodinovou.

8 A vloží ruku svou na hlavu oběti své, a zabije ji před stánkem úmluvy, a kropiti budou synové Aronovi krví její na oltář vůkol.

9 Potom obětovati bude z oběti pokojné obět ohnivou Hospodinu, tuk její i ocas celý, kterýž od hřbetu odejme, též i tuk střeva kryjící se vším tím tukem, kterýž jest na nich,

10 Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, ano i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.

11 I páliti to bude kněz na oltáři; pokrm jest oběti ohnivé Hospodinovy.

12 Jestliže pak koza byla by obět jeho, tedy bude ji obětovati před oblíčejem Hospodinovým.

13 A vloží ruku svou na hlavu její, a zabije ji před stánkem úmluvy; i kropiti budou synové Aronovi krví její na oltáři vůkol.

14 Potom obětovati bude z ní obět svou v obět ohnivou Hospodinu, tuk střeva kryjící, i všecken tuk, kterýž jest na nich,

15 Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, ano i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.

16 I páliti to bude kněz na oltáři, pokrm oběti ohnivé u vůni příjemnou. Všecken tuk Hospodinu bude.

17 Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného tuku a žádné krve nebudete jísti.

← Leviticus 2   Leviticus 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 2180


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 353, 925, 1001, 2165, 3994, 4735, 5943, ...

Apocalypse Revealed 278, 379, 438, 468, 782

Conjugial Love 365

Božská Prozřetelnost 231

Pravé křesťanství 706, 707

Nebeské město 221


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 167, 324, 329, 365, 504, 559, 725, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 4:4, 9:4

Exodus 27:21, 28:43, 29:10, 13, 15, 19

Leviticus 1:3, 4, 5, 9, 10, 13, 17, 3:3, 16, 4:8, 10, 31, 6:15, 7:5, 11, 23, 26, 30, 36, 9:4, 10, 10:9, 16:25, 34, 17:3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 19:5, 26, 22:21, 23:14, 19, 24:9

Numeri 6:14, 7:17, 18:17, 28:2

Deuteronomium 12:16, 24

1. Samuelova 2:15

2. Paralipomenon 29:35

Ezechiel 44:15

Skutky apoštolů 15:20

Word/Phrase Explanations

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

ocas
'Tail' signifies the opposite extreme of the head, because the brain is continued to the tail through the spine, This is why the head and...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...


Přeložit: