Leviticus 17:8

Studie

     

8 Protož povíš jim: Kdož by koli z domu Izraelského aneb z příchozích, kteříž by pohostinu byli mezi vámi, obětoval zápal aneb jinou obět,


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 8. And further, there is perception, by Divine Truth with every man of the Spiritual Church, internal or external, who engages, ostensibly, in the worship of the Lord either celestial or spiritual.