Leviticus 17:7

Studie

     

7 A nikoli více nebudou obětovati obětí svých ďáblům, po nichžto odcházejíce, oni smilní. Zákon tento bude jim věčný i všechněm potomkům jejich.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 7. Neither shall the regenerated spiritual man worship the Lord from the falsities of faith without charity, by which truth is continually falsified; and for ever shall external worship, in the course of the heavenly life, be in perfect harmony with internal.