Leviticus 17:4

Studie

     

4 A ke dveřím stánku úmluvy nepřivedl by ho, aby obětoval obět Hospodinu před příbytkem Hospodinovým: vinen bude krví, nebo krev vylil; protož vyhlazen bude muž ten z prostředku lidu svého.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 4. And it is not acknowledged that he receives power to do so by conjunction with the Lord through the heavens, since all good is from Him through inmost principles; that man does violence to holy good and holy truth, and thereby separates himself from heaven and the church.