Leviticus 17:16

Studie

     

16 A pakli nezpéře roucha svého, a těla svého neumyje, tedy ponese nepravost svou.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 16. But if he neglects to purify himself in this way, then evil must remain with him.