Leviticus 17:14

Studie

     

14 Nebo duše všelikého těla jest krev jeho, kteráž jest v duši jeho. Protož jsem pověděl synům Izraelským: Krve žádného těla jísti nebudete, nebo duše všelikého těla jest krev jeho; kdož by koli jedl ji, vyhlazen bude.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 14. For all the genuine life of the external man is from the Divine Life of the Lord in the internal man; and thence it is that man is taught that he profanes by appropriating life to himself; for good manifested in truth is the life of man from the Lord; and he who claims it as his own, separates himself from all good and truth.