Leviticus 17:11

Studie

     

11 Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 11. For external worship ought to be truly harmonious with internal; and in heavenly worship it is so, because therein is the conjunction of Divine Truth with Divine Good, whereby the external man is harmonized with the internal, since Divine Truth cleanses man from evil, because it is from Divine Good which is Life itself.