Leviticus 17

Studovat vnitřní smysl

← Leviticus 16   Leviticus 18 →         

1 I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:

2 Mluv k Aronovi a synům jeho i ke všechněm synům Izraelským, a rci jim: Tato jest věc, kterouž přikázal Hospodin, řka:

3 Kdož by koli z domu Izraelského zabil vola aneb beránka, neb kozu, buď mezi stany, aneb kdož by zabil vně za stany,

4 A ke dveřím stánku úmluvy nepřivedl by ho, aby obětoval obět Hospodinu před příbytkem Hospodinovým: vinen bude krví, nebo krev vylil; protož vyhlazen bude muž ten z prostředku lidu svého.

5 Přivedou tedy synové Izraelští oběti své, kteréž by na poli zabíjeti chtěli, přivedou je, pravím, k Hospodinu ke dveřím stánku úmluvy, k knězi, a obětovati budou oběti pokojné Hospodinu.

6 A pokropí kněz krví na oltáři Hospodinovu u dveří stánku úmluvy, a páliti bude tuk u vůni líbeznou Hospodinu.

7 A nikoli více nebudou obětovati obětí svých ďáblům, po nichžto odcházejíce, oni smilní. Zákon tento bude jim věčný i všechněm potomkům jejich.

8 Protož povíš jim: Kdož by koli z domu Izraelského aneb z příchozích, kteříž by pohostinu byli mezi vámi, obětoval zápal aneb jinou obět,

9 A ke dveřím stánku úmluvy nepřivedl by jí, aby ji obětoval Hospodinu; tedy vyhlazen bude člověk ten z lidu svého.

10 A kdož by koli z domu Izraelského aneb z příchozích, kteříž jsou pohostinu mezi nimi, jedl jakou krev: postavím tvář svou proti člověku tomu, a vyhladím jej z prostředku lidu jeho.

11 Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje.

12 Protož řekl jsem synům Izraelským: Nižádný z vás nebude jísti krve; ani příchozí, kterýž pohostinu jest mezi vámi, nebude krve jísti.

13 A kdož by koli z synů Izraelských aneb z příchozích, kteříž jsou pohostinu mezi vámi, honě, ulovil zvíře aneb ptáka, což se jísti může, tedy vycedí krev jeho a zasype ji prstí.

14 Nebo duše všelikého těla jest krev jeho, kteráž jest v duši jeho. Protož jsem pověděl synům Izraelským: Krve žádného těla jísti nebudete, nebo duše všelikého těla jest krev jeho; kdož by koli jedl ji, vyhlazen bude.

15 Kdož by pak koli jedl tělo mrtvé aneb udávené, buď on doma zrozený aneb příchozí: zpéře roucha svá, a umyje se vodou, a nečistý bude až do večera, potom pak čistý bude.

16 A pakli nezpéře roucha svého, a těla svého neumyje, tedy ponese nepravost svou.

← Leviticus 16   Leviticus 18 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 17      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. There is revelation from the Lord to those who are in good and truth of every degree, that if they do not acknowledge that their power to worship is from Him through the heavens, they do violence to holy good and holy truth, because all genuine worship is really from good, in order that there may be harmony between the internal and external man

Verses 6-7. For such worship only, causes the conjunction of truth with good, removes worship from faith without charity, and is perpetual and eternal

Verses 8-9. And, therefore, any one who does not thus worship the Lord is separated from the church and from Divine truths

Verses 10-12. He who violates holy charity by mixing evils and falsities therewith averts himself from the Lord and separates himself from truths, because charity is the life of the church, and external worship ought to be in harmony with internal

Verses 13-16. Concerning the appropriation of good or truth from a principle of persuasion, from merely natural good, or from good contaminated by evil.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9393


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1001, 1005, 1010, 3147, 3994, 4171, 4735, ...

Apocalypse Revealed 378, 379, 458, 781, 782, 939

Conjugial Love 315

Divine Love and Wisdom 379

True Christian Religion 670, 697, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 329, 365, 388, 412, 475, 586, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 22:19, 30, 27:21, 30:33, 38

Leviticus 3:1, 2, 17, 4:25, 26, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 20:5, 26:17

Numeri 19:20

Deuteronomium 12:5, 11, 13, 14, 23, 21:8, 32:17

Jozue 22:11, 16

1 Královská 3:2, 3

2. Paralipomenon 11:15

Žalmy 106:37

Ezechiel 20:28, 24:7, 44:15

Skutky apoštolů 15:20

1. list Korintským 10:20

Židům 9:22

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vůni
Fragrance means the affection of truth derived from good.

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

věčný
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

jedl
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

tělo
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

nečistý
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...


Přeložit: