Leviticus 12

Studovat vnitřní smysl

           

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Mluv synům Izraelským a rci: Žena počnuc, porodí-li pacholíka, nečistá bude za sedm dní; podlé počtu dnů, v nichž odděluje se pro nemoc svou, nečistá bude.

3 Potom dne osmého obřezáno bude tělo neobřízky jeho.

4 Ona pak ještě za třidceti a tři dni zůstávati bude v očišťování se od krve. Nižádné věci svaté se nedotkne a k svatyni nepůjde, dokudž se nevyplní dnové očištění jejího.

5 Pakli děvečku porodí, nečistá bude za dvě neděle vedlé nečistoty oddělení svého, a šedesáte šest dní zůstávati bude v očištění od krve.

6 Když pak vyplní se dnové očištění jejího po synu aneb po dceři, přinese beránka ročního na obět zápalnou, a holoubátko aneb hrdličku na obět za hřích, ke dveřím stánku úmluvy, knězi.

7 Kterýž obětovati ji bude před Hospodinem, a očistí ji, a tak očištěna bude od toku krve své. Ten jest zákon té, kteráž porodila pacholíka aneb děvečku.

8 Pakli nebude moci býti s beránka, tedy vezme dvé hrdličátek, aneb dvé holoubátek, jedno v obět zápalnou a druhé v obět za hřích. I očistí ji kněz, a tak čistá bude.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 12      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. Instruction is given to the man of the church that in the insemination, conception and birth of truth with him there is impurity in the proprium, and purity internally, even as is the case in the course of regeneration

Verses 3-4. But when the state of regeneration is completed there is purity even in the ultimate; and this state of purification is accomplished according to the laws of Order.

Verse 5. Also in the reception and acknowledgement of good the state of purification involves the conjunction of good with truth, and is according to the laws of Order

Verses 6-8. And when the state of purification and regeneration is completed, then the Lord will be worshiped from the good of innocence; there will be reconciliation with the Lord, or of the External with the Internal; and this takes place both with celestial and spiritual men.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 870, 2906, 3994, 7839, 10132, 10296

Apocalypse Revealed 417

True Christian Religion 288, 506, 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 314

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:12

Leviticus 1:14, 5:3, 7, 11, 15:15, 19

Lukáš 1:59, 2:22, 24

Jan 7:22

Skutky apoštolů 15:1

Filipským 3:5

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

žena
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

nemoc
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.

tělo
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

oddělení
'Separation' of good from evil explained.

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.


Přeložit: