Pláč Jeremjášův 5:5

Study

                 |

5 Na hrdle svém protivenství snášíme, pracujeme, nedopouští se nám odpočinouti.