Pláč Jeremjášův 5:2

Study

                 |

2 Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizozemcům.