Soudců 12:12

Studie

              |

12 I umřel Elon Zabulonský, a pochován jest v Aialon, v zemi Zabulon.