Jozue 11:18

Studie

       

18 Po mnohé dny Jozue vedl válku se všechněmi těmi králi.