Jonáš 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Nastrojil pak byl Hospodin rybu velikou, aby požřela Jonáše. I byl Jonáš v střevách té ryby tři dni a tři noci.

2 I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému v střevách té ryby,

3 A řekl: Z ssoužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi; z břicha hrobu křičel jsem, a vyslyšel jsi hlas můj.

4 Nebo jsi mne uvrhl do hlubiny, do prostřed moře, a řeka obklíčila mne; všecka vlnobití tvá i rozvodnění tvá na mne se svalila.

5 Bylť jsem již řekl: Vyhnán jsem od očí tvých, ale ještěť pohledím na tvůj svatý chrám.

6 Obklíčily mne vody až k duši, propast obklíčila mne, lekno otočilo se okolo hlavy mé.

7 Až k spodkům hor dostal jsem se, země závorami svými zalehla mi na věčnost, ty jsi však vysvobodil od porušení život můj, ó Hospodine Bože můj.

8 Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má do chrámu svatého tvého.

9 Kteříž ostříhají marností pouhých, dobroty Boží se zbavují.

10 Já pak s hlasem díkčinění obětovati budu tobě; což jsem slíbil, splním. Hojné vysvobození jest u Hospodina. [ (Jonah 2:11) Rozkázal pak byl Hospodin rybě té, i vyvrátila Jonáše na břeh. ]


Exploring the Meaning of Jonáš 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 212


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 247, 756, 1691, 3880, 4728, 6726, 8278, ...

Apocalypse Revealed 191


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 518, 538, 622, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1. Samuelova 12:21

1 Královská 17:4

2. Paralipomenon 33:12

Žalmy 5:8, 22:26, 42:8, 69:2, 14, 88:6, 7, 116:1, 2, 120:1, 142:4

Izajáš 38:17, 20, 43:11

Pláč Jeremjášův 3:54, 55

Ozeáš 13:4, 14:3

Micheáš 1:2

Matouš 12:40

Skutky apoštolů 14:15

Židům 13:15

Významy biblických slov

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jonáš
'Jonah' represents the Jewish nation.

Jonáše
'Jonah' represents the Jewish nation.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: