Jób 41:1

Studie

     

1 Není žádného tak smělého, kdo by jej zbudil, kdož tedy postaví se přede mnou?