Jeremiáše 47

Studovat vnitřní smysl

           

1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti Filistinským, prvé než dobyl Farao Gázy.

2 Takto praví Hospodin: Aj, vody vystupují od půlnoci, a obrátí se v potok rozvodnilý, tak že zatopí zemi, i cožkoli jest na ní, město i ty, kteříž bydlí v něm; pročež křičeti budou lidé, a kvíliti všeliký obyvatelzemě;

3 Pro zvuk dusání kopyt silných jeho, pro hřmot vozů jeho, a hrčení kol jeho, neohlédnou se otcové na syny, majíce opuštěné ruce;

4 Pro ten den, kterýž přijíti má, aby pohubil všecky Filistinské, aby zahladil Týr a Sidon, i všelikou pozůstávající pomoc, když hubiti bude Hospodin Filistinské, ostatek krajiny Kaftor.

5 Přijde lysina na Gázu, vypléněn bude Aškalon i ostatek údolí jejich. Dokudž se řezati budeš?

6 Ach, meči Hospodinův, dokudž se nespokojíš? Navrať se do pošvy své, utiš se, a zastav se.

7 I jakž by se spokojil? Však Hospodin přikázal jemu. Proti Aškalon a proti břehu mořskému, tam postavil jej.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1197, 8093, 9340

Apocalypse Explained 817

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 113


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 705, 1201, 2240, 3708, 5321, 6015, 6297, ...

Doctrine of the Lord 4, 53

Doctrine of Faith 53

True Christian Religion 158, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 223, 406, 518

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 10:14

1 Královská 18:28

Izajáš 5:28

Jeremiáše 6:22, 12:12, 16:6, 25:20, 46:7, 20

Ezechiel 14:17, 21:9, 14, 25:15

Ámos 1:6, 9:7

Nahum 3:2

Sofonjáš 2:4

Zacharjáš 9:5

Skutky apoštolů 8:26

Zjevení Janovo 17:15

Významy biblických slov

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

jeremiášovi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Gázy
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

potok
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

obyvatel
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

údolí
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...


Přeložit: