Izajáš 54:7

Studie

     

7 Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v slitování převelikém shromáždím tě.