Izajáš 52:13

Studie

     

13 Aj, služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude velmi.