Ozeáš 14

Studovat vnitřní smysl

           

1 Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému, nebo jsi padl příčinou nepravosti své.

2 Vezměte s sebou slova, a obraťte se k Hospodinu, a rcete jemu: Sejmi všelikou nepravost, a dej to, což dobrého jest, a budemeť se odplaceti volky rtů našich.

3 Assurť nemůže zachovati nás, na koních nepojedeme, aniž díme více dílu rukou našich: Bůh náš; nebo v tobě smilování nalézá sirotek.

4 Uzdravím odvrácení jejich, budu je milovati dobrovolně; nebo odvrácen bude hněv můj od nich.

5 Budu jako rosa Izraelovi, zkvetne jako lilium, a hluboce vpustí kořeny své jako Libán.

6 Rozloží se ratoléstky jeho, a bude jako oliva okrasa jeho, a vůně jeho jako Libánská.

7 Ti, kteříž by seděli pod stínem jeho, navrátí se, oživou jako obilé, a pučiti se budou jako kmen vinný, jehož památka bude jako vína Libánského.

8 Efraime, což jest mi již do modl? Já vyslýchati, a patřiti budu na tě; já jsem jako jedle zelenající se, ze mneť ovoce tvé jest.

9 Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem, a rozumný poznej je; nebo přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou.Exploring the Meaning of Ozeáš 14      

Napsal(a) Helen Kennedy

At the outset of this chapter, Hosea says:

O Israel, return to the Lord your God,
For you have stumbled because of your iniquity;
Take words with you, And return to the Lord. (Hosea 14:1)

Plainly, the Lord exhorts us to return to Him when our wrongdoing has made us turn away.

"Take words with you," is an interesting phrase. It means that we should listen to our conscience - the voice within us that urges us to repent.

The next line,“Take away all iniquity; receive us graciously” shows very clearly what the Lord will do if the people ask Him.

Next, we have this: "For we will offer the sacrifices of our lips". We need to pay attention to detail, not only what we do but also how we speak.

“We will not ride on horses”, in verse (3), shows us to stop thinking we can escape by running away, using intelligent rationales to justify wrong acts.

“Nor will we say anymore to the work of our hands, ‘You are our gods,’” shows us to stop thinking that the things we do in the world and from ourselves are the only path to follow. Instead believe the truth that God is the only source of salvation.

“For in You the fatherless finds mercy” is saying that the Lord leaves no one without protection, and abandons no one.

“I will heal their backsliding,” in verse (4) means that God has the ability to keep people from returning to their old ways. “I will love them freely,” shows that He gives His love freely and without reservation.

“For My anger has turned away,” means the sinners’ perception of the Lord will clear and people will see He was never angry, only loving.

“I will be like the dew to Israel,” in verse (5) signifies that His instruction will be gentle like dew on the grass in the morning.

“Grow like the lily,” means the errant one will change, and will grow in purity like the lily;

“Lengthen his roots. . .” like roots growing in the ground the Lord work is in the dark and unseen.

“Branches shall spread” in verse (6) means good and truth will spread into the open and be seen, like the branches on a tree.

“Beauty shall be like an olive tree,” the beauty of the olive tree is in its bearing fruit.

“Fragrance like Lebanon,” like an aroma rising up, the ones who reform will be grateful;

“Those who dwell under his shadow shall return” in verse (7) means those in the dark of false thinking about salvation will be brought into full sunlight.

“They shall be revived like grain and grow like the vine,” explains that where good can flourish like grain in the sunlit field or be abundant like grapes on the vine.

“Their scent shall be like the wine of Lebanon“ means that this new life emanates a good scent, like the aroma of a good wine. In spiritual terms it means the person can now think through or understand why it is so important to live with good and truth joined together (Apocalypse Explained 730:15).

“What have I to do anymore with idols?” in verse (8) explains that as people are renewed they will no longer depend on their own idols of false thinking and reasoning.

“I have heard and observed Him” because they have heard the Lord speaking in His Word.

“I am like a green cypress tree; Your fruit is found in me” means that like trees that bear fruit, they will have perceptions that lead them to the life the Lord wants for them.

“Who is wise? Let him understand these things,” in verse 9 means those who accept the Lord will have wisdom to see the good paths they are to follow.

“Who is prudent? Let him know them,” explains that those being renewed will use the new thinking the Lord is giving them.

“For the ways of the Lord are right,” means they will understand that only the Lord knows the way to heaven.

“The righteous walk in them,” explains that those who are prudent will follow the Lord’s leading.

“But transgressors stumble in them,” signifies that wrongdoers will find the way to heaven difficult, and will stumble and fall away.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Hosea 14      

Napsal(a) Helen Kennedy

At the outset of this chapter, Hosea says:

O Israel, return to the Lord your God,
For you have stumbled because of your iniquity;
Take words with you, And return to the Lord. (Hosea 14:1)

Plainly, the Lord exhorts us to return to Him when our wrongdoing has made us turn away.

"Take words with you," is an interesting phrase. It means that we should listen to our conscience - the voice within us that urges us to repent.

The next line,“Take away all iniquity; receive us graciously” shows very clearly what the Lord will do if the people ask Him.

Next, we have this: "For we will offer the sacrifices of our lips". We need to pay attention to detail, not only what we do but also how we speak.

“We will not ride on horses”, in verse (3), shows us to stop thinking we can escape by running away, using intelligent rationales to justify wrong acts.

“Nor will we say anymore to the work of our hands, ‘You are our gods,’” shows us to stop thinking that the things we do in the world and from ourselves are the only path to follow. Instead believe the truth that God is the only source of salvation.

“For in You the fatherless finds mercy” is saying that the Lord leaves no one without protection, and abandons no one.

“I will heal their backsliding,” in verse (4) means that God has the ability to keep people from returning to their old ways. “I will love them freely,” shows that He gives His love freely and without reservation.

“For My anger has turned away,” means the sinners’ perception of the Lord will clear and people will see He was never angry, only loving.

“I will be like the dew to Israel,” in verse (5) signifies that His instruction will be gentle like dew on the grass in the morning.

“Grow like the lily,” means the errant one will change, and will grow in purity like the lily;

“Lengthen his roots. . .” like roots growing in the ground the Lord work is in the dark and unseen.

“Branches shall spread” in verse (6) means good and truth will spread into the open and be seen, like the branches on a tree.

“Beauty shall be like an olive tree,” the beauty of the olive tree is in its bearing fruit.

“Fragrance like Lebanon,” like an aroma rising up, the ones who reform will be grateful;

“Those who dwell under his shadow shall return” in verse (7) means those in the dark of false thinking about salvation will be brought into full sunlight.

“They shall be revived like grain and grow like the vine,” explains that where good can flourish like grain in the sunlit field or be abundant like grapes on the vine.

“Their scent shall be like the wine of Lebanon“ means that this new life emanates a good scent, like the aroma of a good wine. In spiritual terms it means the person can now think through or understand why it is so important to live with good and truth joined together (Apocalypse Explained 730:15).

“What have I to do anymore with idols?” in verse (8) explains that as people are renewed they will no longer depend on their own idols of false thinking and reasoning.

“I have heard and observed Him” because they have heard the Lord speaking in His Word.

“I am like a green cypress tree; Your fruit is found in me” means that like trees that bear fruit, they will have perceptions that lead them to the life the Lord wants for them.

“Who is wise? Let him understand these things,” in verse 9 means those who accept the Lord will have wisdom to see the good paths they are to follow.

“Who is prudent? Let him know them,” explains that those being renewed will use the new thinking the Lord is giving them.

“For the ways of the Lord are right,” means they will understand that only the Lord knows the way to heaven.

“The righteous walk in them,” explains that those who are prudent will follow the Lord’s leading.

“But transgressors stumble in them,” signifies that wrongdoers will find the way to heaven difficult, and will stumble and fall away.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 197


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 886, 1069, 1186, 2761, 3579, 3580, 5113, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 298, 316, 401


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 324, 355, 376, 507, 638

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

2. Samuelova 24:10

2. Královská 8:12

Žalmy 10:14, 20:8

Psalmid 52:10

Žalmy 92:13, 107:43

Píseň písní 4:11

Izajáš 12:1, 17:8, 27:6, 35:2, 44:22, 57:18, 19, 66:14

Jeremiáše 3:12, 22, 29:12, 32:41

Ezechiel 11:18, 16:46, 36:25

Ozeáš 2:19, 5:5, 6:3, 9:13, 12:7, 13:9

Ámos 1:13

Jonáš 2:10

Micheáš 7:18

Zacharjáš 10:6

Lukáš 18:13

Jan 15:5

Skutky apoštolů 3:19

Židům 13:15

Významy biblických slov

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

sirotek
'Orphans' signify people who are in a state of innocence and charity, and desire to know and to do what is good but are not...

hněv
Hněv je emoce tak běžná pro lidi, že nevyžaduje žádnou definici. Lze však vznést několik zajímavých bodů. 1) Pán se nikdy nezlobí. Hněv je přičítán...

rosa
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

kořeny
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

Libán
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

vůně
Fragrance means the affection of truth derived from good.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: