Ageus 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Léta druhého Daria krále, měsíce šestého, prvního dne téhož měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému, a k Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, řkoucí:

2 Takto dí Hospodin zástupů, řka: Lid tento praví, že nepřišel čas, čas, v němž by dům Hospodinův staven byl.

3 Pročež stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí:

4 Jest-liž vám čas, abyste vy seděli v domích svých taflovaných, a dům tento pustý stál?

5 Protož nyní takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým.

6 Sejete mnoho, a shromažďujete málo; jíte, ale nebýváte nasyceni; pijete, ale neuhašujete žízně; obláčíte se, ale žádný nemůže se zahříti; a ten, kdož sobě mzdu shromažďuje, shromažďuje ji do pytlíka děravého.

7 Takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým.

8 Vstupte na tuto horu, a svezouce dříví, stavějte dům tento, i oblíbím sobě to, a budu oslaven, praví Hospodin.

9 Patříte na mnoho, a aj, maličko jest, a což vnášíte do domu, já to rozdmychuji. Proč se to děje? dí Hospodin zástupů. I pro dům můj, že pustý jest, ješto vy jeden každý pečlivi jste o dům svůj.

10 Protož zavřelo se nebe nad vámi, aby nedávalo rosy, země také zavřela se, aby nevydávala úrody své.

11 A tak zavolal jsem sucha na zemi tuto, a na tyto hory, i na obilé, i na víno, a na olej, i na to, což by měla vydávati země, i na lidi, i na dobytek, i na všecku práci rukou.

12 I uposlechl Zorobábel syn Salatielův, a Jozue syn Jozadakův, kněz nejvyšší, i všickni ostatkové lidu hlasu Hospodina Boha svého, a slov Aggea proroka, poněvadž jej poslal Hospodin Bůh jejich; nebo se bál lid tváři Hospodinovy.

13 Tedy Aggeus posel Hospodinův mluvil lidu v poselství Hospodinovu, řka: Já s vámi jsem, praví Hospodin.

14 V tom vzbudil Hospodin ducha Zorobábele syna Salatielova, knížete Judského, a ducha Jozue syna Jozadakova, kněze nejvyššího, a ducha ostatků všeho lidu, a přišedše, dělali dílo v domě Hospodina zástupů, Boha svého.


Exploring the Meaning of Ageus 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Haggai’s prophecy holds something new and happy, and also something old and unhappy. In his time, the ancient church has petered out, and the substitute for it, the Jewish church, has lost its way and become a church only on the outside. The time is approaching for the coming of the Lord, and this scolding by Haggai has in it, in verses 6-9, a prophecy of that coming.

The time of this prophecy is after the 70 years of exile in Babylon, when many of the exiles are coming back to the holy land. Zerubbabel is the appointed governor of the land and Joshua, the son of Josedech, is the high priest.

In Chapter 1, in Verses 1-5, Haggai tells these leaders that the Lord has told him that the people believe that it isn’t yet time to build the Lord's house, but that he is here to say that it is time. He asks them, "Is it time for you to live in your fancy houses while the Lord’s house lies in waste? Consider your ways!" The people are willing to wait for Messiah to raise them to earthly wealth and power but that time has gone and the church they represent lies in waste.

In verse 6, Haggai reminds them that none of what they have done so far has prospered, and then he alternates between telling them to get busy on the Lord’s house and telling them the troubles that will come if they don’t (in verses 7-11). A true church can't be set up with them because they only care about themselves and don’t care about the Lord.

A good thing happens: Haggai's message gets through. The leaders - Zerubbabel and Joshua - listen, and enough of the people are worried enough about the way things were going (as Haggai had said) that work starts on a new rebuilding on the old foundation. (verses 12-14)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Haggai 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Haggai’s prophecy holds something new and happy, and also something old and unhappy. In his time, the ancient church has petered out, and the substitute for it, the Jewish church, has lost its way and become a church only on the outside. The time is approaching for the coming of the Lord, and this scolding by Haggai has in it, in verses 6-9, a prophecy of that coming.

The time of this prophecy is after the 70 years of exile in Babylon, when many of the exiles are coming back to the holy land. Zerubbabel is the appointed governor of the land and Joshua, the son of Josedech, is the high priest.

In Chapter 1, in Verses 1-5, Haggai tells these leaders that the Lord has told him that the people believe that it isn’t yet time to build the Lord's house, but that he is here to say that it is time. He asks them, "Is it time for you to live in your fancy houses while the Lord’s house lies in waste? Consider your ways!" The people are willing to wait for Messiah to raise them to earthly wealth and power but that time has gone and the church they represent lies in waste.

In verse 6, Haggai reminds them that none of what they have done so far has prospered, and then he alternates between telling them to get busy on the Lord’s house and telling them the troubles that will come if they don’t (in verses 7-11). A true church can't be set up with them because they only care about themselves and don’t care about the Lord.

A good thing happens: Haggai's message gets through. The leaders - Zerubbabel and Joshua - listen, and enough of the people are worried enough about the way things were going (as Haggai had said) that work starts on a new rebuilding on the old foundation. (verses 12-14)

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 231


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1488, 2606, 3579, 3580, 10325

Doctrine of the Lord 48


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 573

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 28:38

1 Královská 8:35

2. Královská 5:26, 8:1, 12:7

1. Paralipomenon 22:19, 28:20

Ezdráš 1:5, 2:2, 3:2, 8, 4:24, 5:1, 2

Nehejháš 12:1

Přísloví 11:24

Kazatel 3:3

Izajáš 5:10, 8:10

Jeremiáše 12:13

Pláč Jeremjášův 3:40

Ozeáš 4:10

Haggai 1:15

Ageus 2:4, 16, 17, 19

Zacharjáš 1:1, 3:1, 8:10

Matouš 1:23, 28:20

Lukáš 12:33

Významy biblických slov

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Jozue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

nebe
„Vzduch“ v Bibli představuje myšlenku, ale velmi obecně - spíše jako naše schopnost vnímat myšlenky a způsob, jakým máme tendenci myslet, spíše než naše konkrétní...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

hory
'Hills' signify the good of charity.

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

poslal
'To send' signifies revealing.

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

posel
'A messenger' signifies communication.

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Rebuilding the Temple
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Rebuilding the Temple (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Rebuilding the Temple (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Rebuilding the Temple (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord's House
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: