1. Mojžíšova 8

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← 1. Mojžíšova 7   1. Mojžíšova 9 →

1 Rozpomenul se pak Bůh na Noé, i všecky živočichy a všecka hovada, kteráž byla s ním v korábu; pročež uvedl Bůh vítr na zemi, i zastavily se vody.

2 A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe.

3 I navrátily se vody se svrchku země, odcházejíce zase, a opadly vody po stu a padesáti dnech,

4 Tak že odpočinul koráb sedmého měsíce, v sedmnáctý den toho měsíce na horách Ararat.

5 Když pak vody odcházely a opadaly až do desátého měsíce, prvního dne téhož desátého měsíce ukázali se vrchové hor.

6 I stalo se po čtyřidcíti dnech, otevřev Noé okno v korábu, kteréž byl udělal,

7 Vypustil krkavce. Kterýžto vyletuje zase se vracoval, dokudž nevyschly vody na zemi.

8 Potom vypustil holubici od sebe, aby věděl, již-li by opadly vody se svrchku země.

9 Kterážto když nenašla, kde by odpočinula noha její, navrátila se k němu do korábu; nebo vody byly po vší zemi. On pak vztáhna ruku svou, vzal ji, a vnesl k sobě do korábu.

10 A počekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici z korábu.

11 I přiletěla k němu holubice k večerou, a aj, list olivový utržený v ústech jejích. Tedy poznal Noé, že opadly vody se svrchku země.

12 I čekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici, kterážto nevrátila se k němu více.

13 I stalo se šestistého prvního léta, v první den měsíce prvního, že vyschly vody na zemi. I odjal Noé přikrytí korábu a uzřel, ano již oschl svrchek země.

14 Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce oschla země.

15 I mluvil Bůh k Noé, řka:

16 Vyjdi z korábu, ty i žena tvá, a synové tvoji, i ženy synů tvých s tebou.

17 Všecky živočichy, kteříž jsou s tebou ze všelikého těla, tak z ptactva jako z hovad a všelikého zeměplazu, kterýž se hýbe na zemi, vyveď s sebou; ať se v hojnosti rozplozují na zemi, a rostou a množí se na zemi.

18 I vyšel Noé a synové jeho, i žena jeho a ženy synů jeho s ním;

19 Každý živočich, každý zeměplaza všecko ptactvo, všecko, což se hýbe na zemi, po pokoleních svých vyšlo z korábu.

20 Tedy vzdělal Noé oltář Hospodinu, a vzav ze všech hovad čistých i ze všeho ptactva čistého, obětoval zápaly na tom oltáři.

21 I zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou, a řekl Hospodin v srdci svém: Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.

22 Nýbrž dokavadž země trvati bude, setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou.

← 1. Mojžíšova 7   1. Mojžíšova 9 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1. Samuelova 26:19

2. Královská 19:37

Jób 12:15

Žalmy 58:4, 115:12

Izajáš 44:27, 54:9

Jeremiáše 33:25, 50:38, 51:27

Zacharjáš 10:11

Matouš 7:11

Marek 21, 22

Efezkým 5:2

2. list Petrův 2:5

Word/Phrase Explanations

Noé
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

padesáti
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

čtyřidcíti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

holubice
'A turtle dove' and 'young pigeon,' as in Genesis 15:9, represents exterior and interior spiritual things.

přikrytí
A covering of precious stones (Ezek. 28:4, 13) signifies the truths of intelligence.

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Přeložit: