Genesis 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.

2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.

3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.

4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.

5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.

6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.

7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.

8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.

9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.

10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.

11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.

12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.

13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.

14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.

15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.

16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.

17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.

18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.

19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.

20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.

21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.

22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.

23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.

24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.

25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha.

26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.

27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.

28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,

29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin.

30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.

31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.

32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405, 406

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 435, 468, 481, 482, 483, 484, 485, ...

Manželská láska 132, 156

O Písmu svatém 21

True Christian Religion 48, 202


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 555, 670, 725, 728

De Verbo (The Word) 7, 18

Spiritual Experiences 5999

Marriage 48

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:27, 3:17, 19, 4:25, 6:9, 10, 7:13, 9:18, 10:1, 6, 21

2. Královská 2:12

1. Paralipomenon 1:1

Malachiáš 2:6

Matouš 1:1, 19:4

Marek 10:6

Lukáš 3:23, 36

1. list Korintským 11:7, 15:49

Židům 11:5

List Judův 1:14

Významy biblických slov

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

adam
Adam je jednou z nejdůležitějších a nejkontroverznějších postav v Bibli, rozdělující i věřící do táborů: ti, kteří věří, že doslova existoval, stvořený Bohem jako první...

zplodil
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

osm
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

devět
'Nine' signifies conjunction.

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

Pět
Five also signifies all things of one part.

Kainan
Cainan (Gen. 5:12) signifies a fourth church from Adam.

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Mahalaleel
'Mahalaleel,' as in Genesis 5:12, signifies a fifth church from Adam. The life of people who constituted this church was such, that they preferred the...

šedesáti
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

Járed
'Jared' in Genesis 5:15, signifies a sixth church from Adam.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

enoch
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

tři
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

osmdesáti
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

osmdesáte
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

noé
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

práce
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.


Přeložit: