Genesis 15:18

Study

              

18 V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten:

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: