Genesis 11

Studovat vnitřní smysl

           

1 Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.

2 I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.

3 A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.

4 Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.

5 Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.

6 A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.

7 Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.

8 A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.

9 Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

10 Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě.

11 A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.

12 Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále.

13 A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

14 Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera.

15 A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

16 Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega.

17 A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.

18 Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu.

19 A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.

20 Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga.

21 A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.

22 Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora.

23 A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.

24 Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre.

25 A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.

26 Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.

27 Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota.

28 Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských.

29 I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy.

30 Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.

31 I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam.

32 A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1430, 1799, ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgement 54, 58

True Christian Religion 121, 276, 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1029

Five Memorable Relations 21

Last Judgment (Posthumous) 107, 108

Spiritual Experiences 155, 4984

Marriage 121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:26, 10:5, 10, 21, 12:4, 5, 14:10, 12, 15:7, 16:1, 2, 18:21, 22:20, 24:10, 15, 24, 25:21, 27:43, 28:10, 29:4, 31

Jozue 24:2

Soudců 13:2

1. Samuelova 1:2, 5

2. Královská 19:12

1. Paralipomenon 1:17

Nehejháš 9:7

Žalmy 33:10

Izajáš 37:12

Danieli 1:2, 4:27

Zacharjáš 5:11

Matouš 1:1

Lukáš 7, 3:23, 34

Skutky apoštolů 2:6, 7:2, 4

Významy biblických slov

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

zplodil
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

Pět
Five also signifies all things of one part.

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

arfaxad
Arphaxad (Genesis 10:24) signifies science.

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

čtyři
Číslo „čtyři“ v Bibli představuje věci, které jsou vzájemně spojeny nebo spojeny. Je to částečně proto, že čtyři jsou dvakrát dva a dva představují konečné...

tři
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

devět
'Nine' signifies conjunction.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

sto
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

otec
Otec ve Slově znamená to, co je nejvnitřnější, a ve věcech, které se řídí Pánovým nařízením, to znamená, co je dobré. V nejvyšším smyslu Otec...

narození
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

abram
Abram represents different spiritual things, as his story develops. When he is first mentioned, Abram, with his brothers Nahor and Haran, are listed as the...

dcera
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

cháran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tower of Babel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 When People Turn Away from the Lord: The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: