Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě.

2 Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras.

3 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.

4 Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim.

5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.

6 Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán.

7 A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

8 Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.

9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem.

10 Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear.

11 Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále,

12 A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.

13 Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim,

14 A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.

15 Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het,

16 A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,

17 A Hevea, a Aracea, a Sinea,

18 A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských.

19 A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy.

20 Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

21 Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové.

22 A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.

23 Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas.

24 Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera.

25 Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan.

26 Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe,

27 A Adoráma, a Uzala, a Dikla,

28 A Obale, a Abimahele, a Sebai,

29 A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.

30 A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce.

31 Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

32 Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numeri 24:24

Deuteronomium 2:23, 32:8

Jozue 9:7

Soudců 6:4

1. Samuelova 13:18, 26:6

1 Královská 9:28

1. Paralipomenon 1:1, 4, 8, 17

2. Paralipomenon 14:12

Ester 10:1

Jób 1:1, 15

Izajáš 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiáše 46:9, 47:4, 51:27

Ezechiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Danieli 1:2, 11:30

Jonáš 1:2

Nahum 1

Zacharjáš 5:11

Významy biblických slov

noé
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

Gomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

magog
'Magog' signifies people in external natural worship.

madai
'Madai,' as in Isaiah 21:1, signifies the external church, or external worship in which is the internal. See Genesis 10:2, where 'Madai' is called 'the...

Tiras
'Tiras,' as in Genesis 10:2, was one of the nations practicing external worship corresponding with internal. These nations, in an internal sense, signify several doctrines,...

Gomerovi
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

mizraim
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

zplodil
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

říká
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

království
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Babylon
Babylon bylo starobylé město postavené na řece Eufrat v dnešním jižním Iráku. Kdysi to bylo hlavní město velké říše, které v jednom okamžiku dobývalo zemi...

země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Ludim
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

Filistinští
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

het
The daughters of Heth, as mentioned in Genesis 27:46, signify the affections of truth from a ground that is not genuine. Here they are the...

gerar
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

Gázy
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, signifies the falsification of doctrine. In Jeremiah...

arfaxad
Arphaxad (Genesis 10:24) signifies science.

Lud
'Lud,' as in Genesis 10:22, signifies the knowledge of truth.

aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

Hul
'Hul' signifies so many several kinds of knowledges derived from the knowledges of good.

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

jektan
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.

bydlení
Habitation, as mentioned in Genesis 27:39, signifies life. The habitation of holiness signifies the celestial kingdom. The habitation of honorableness signifies the spiritual kingdom, as...


Přeložit: