Ezechiel 8:13

Studie

     

13 Dále mi řekl: Obrátě se, uzříš ještě větší ohavnosti, kteréž oni činí.