Ezechiel 2

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ezechiel 1   Ezechiel 3 →

1 Kterýž řekl ke mně: Synu člověčí, postav se na nohy své, ať mluvím s tebou.

2 I vstoupil do mne duch, když promluvil ke mně, a postavil mne na nohy mé, a slyšel jsem, an mluví ke mně.

3 Kterýž řekl mi: Synu člověčí, já tě posílám k synům Izraelským, k národům zpurným, kteříž zpurně se postavovali proti mně; oni i otcové jejich zpronevěřovali se mi, až právě do tohoto dne.

4 K těch, pravím, synům nestydaté tváři a zatvrdilého srdce já posílám tě, a díš k nim: Takto praví Panovník Hospodin,

5 Již oni slyšte neb nechte: Že dům zpurný jsou. Ať vědí, že prorok byl u prostřed nich.

6 Ty pak synu člověčí, neboj se jich, aniž se boj slov jejich, že zpurní a jako trní jsou proti tobě, a že mezi štíry bydlíš. Slov jejich neboj se, a tváři jejich se nestrachuj, proto že dům zpurný jsou.

7 Ale mluv slova má k nim, již oni slyšte neb nechte: Že zpurní jsou.

8 Ty pak synu člověčí, slyš, co já pravím tobě: Nebuď zpurný jako ten dům zpurný. Otevři ústa svá, a sněz, co já tobě dám.

9 I viděl jsem, a aj, ruka vztažena byla ke mně, a aj, v ní svinutá kniha.

10 Kteroužto rozvinul přede mnou, a byla popsaná s předu i z zadu, a bylo v ní psáno naříkání, kvílení a běda.

← Ezechiel 1   Ezechiel 3 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 125


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 9807

Apocalypse Revealed 256, 425, 482, 510

O Pánu 28

Nebe a peklo 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 77, 222, 299, 412, 544, 619, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Nine Questions 1

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 6:29

2. Samuelova 23:6

2. Královská 5:8, 17:14, 15

Žalmy 105:28

Izajáš 8:11, 30:1, 48:4

Jeremiáše 1:8, 3:25, 6:28, 44:20

Ezechiel 3:4, 7, 9, 11, 24, 26, 27, 8:3, 11:5, 17:12, 24:3, 33:33, 44:6

Daniel 8:17, 18

Ámos 7:15

Jonáš 1:3

Micheáš 7:4

Zacharjáš 5:3

Malachiáš 3:7

Skutky apoštolů 14:10, 22:9, 26:16

Zjevení Janovo 5:1, 10:2, 9

Word/Phrase Explanations

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...


Přeložit: