Ezechiel 19

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ezechiel 18   Ezechiel 20 →

1 Ty pak vydej se v naříkání nad knížaty Izraelskými.

2 A rci: Co byla matka tvá? Lvice mezi lvy odpočívající, a u prostřed dravých lvů vychovávala lvíčátka svá.

3 A když odchovala jedno z lvíčat svých, udělal se z něho dravý lev, tak že naučiv se bráti loupeže, žrával lidi.

4 To když uslyšeli národové, v jámě jejich polapen jest, a doveden v řetězích do země Egyptské.

5 To viduc lvice, že očekávaná zhynula jí naděje její, vzavši jedno z lvíčat svých, učinila z něho silného lva;

6 Kterýž ustavičně chodě mezi lvy, udělal se dravým lvem, a naučiv se bráti loupeže, žrával lidi.

7 Pobořil i pusté paláce jejich, a města jejich v poušť uvedl, tak že spustla země, i což v ní bylo, od hlasu řvání jeho.

8 I polékli na něj národové z okolních krajin, a rozestřeli na něj tenata svá, a do jámy jejich lapen jest.

9 I dali jej do klece v řetězích, a dopravili ho k králi Babylonskému, a uvedli jej do vězení nejtěžšího, aby nebyl slýchán hlas jeho více po horách Izraelských.

10 Matka tvá v čas pokoje tvého jako vinný kmen při vodách štípený; plodistvý a rozkladitý byl pro hojnost vod.

11 A měl pruty mocné k berlám panovníků, zrůst pak jeho vyvýšil se nad prostředek hustého větvoví, tak že patrný byl pro svou vysokost a pro množství ratolestí svých.

12 Ale vytržen jsa v prchlivosti, na zemi povržen jest, a vítr východní usušil ovoce jeho; vylomily se a uschly ratolesti silné jeho, oheň sežral je.

13 A nyní štípen jest na poušti, v zemi vyprahlé a žíznivé.

14 Nadto vyšed oheň z prutu ratolestí jeho, sežral ovoce jeho, tak že není na něm prutu mocného k berle panovníka. Toť jest naříkání, a budeť v naříkání.

← Ezechiel 18   Ezechiel 20 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 142


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 289, 1069, 2702, 2831, 5113, 5215, 6367, ...

Apocalypse Revealed 241, 343, 485, 546

Conjugial Love 119

Pravé křesťanství 306


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 278, 280, 304, 419, 504, 601, 722, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 32:22

Soudců 9:15

1 Královská 5:1

2. Královská 23:33, 34, 24:1, 2, 20

2. Paralipomenon 36:1, 6, 20

Ezdráš 4:20

Žalmy 80:13

Izajáš 5:1

Jeremiáše 22:17, 19

Pláč Jeremjášův 4:20

Ezechiel 15:2, 7, 17:6, 10, 26:17, 27:2, 32:2, 34:4

Ozeáš 3:4, 13:15

Zacharjáš 11:3

Word/Phrase Explanations

matka
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

pruty
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


Přeložit: